RSS
A A A
SmodBIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Bielańskiego Ośrodka Kultury

Bielański Ośrodek Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwany dalej Ośrodkiem został powołany w grudniu 1979 roku Zarządzeniem naczelnika Dzielnicy Żoliborz jako Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej „ Bielany”.

Dzielnicowa Rada Narodowa Warszawa Żoliborz w 1987 roku uchwaliła zmianę nazwy placówki na Dzielnicowy Dom Kultury na Goldoniego.

Uchwałą Rady Gminy Bielany z dnia 26 sierpnia 1995 roku otrzymał nazwę Bielański Ośrodek Kultury (BOK).

Bielański Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucja kultury prowadząca otwartą działalność kulturalną o charakterze twórczym, edukacyjnym usługowym.

Ośrodek działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zmianami
  • Statutu stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII /715/2004 Rady m.st.Warszawy z dnia 1 lipca 2004r.

Aktualności

Cennik 2019/2020

12.12.2019

Zarządzenie nr 292/2019
Dyrektora
Bielańskiego Ośrodka Kultury
z dnia 19.08.2019 r
Z dniem 1.09.2019 r wprowadzam następujące odpłatności za zajęcia stałe w Bielańskim Ośrodku Kultury przy GOLDONIEGO 1, ESTRADY 112 a, SAMOGLOSKA 9a w sezonie kulturalnym 2019/2020.Opublikował: Justyna Gębska
Publikacja dnia: 28.05.2010
Podpisał: Justyna Gębska
Dokument z dnia: 28.05.2010
Dokument oglądany razy: 122 594