RSS
A A A
SmodBIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Zadania Bielańskiego Ośrodka Kultury

1. Ośrodek podejmuje i prowadzi działalność w zakresie:
a) rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
b) tworzenia warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
c) prezentacji i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
d) gromadzenia i udostępniania informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
e) inspirowania działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
f) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej;
g) współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
h) prowadzenia współpracy kulturalnej z zagranicą;
i) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
j) kształtowania nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
k) innych działań na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
l) popularyzacja teatru jako działalności kulturalnej łączącej różne formy artystyczne.
Opublikował: Justyna Gębska
Publikacja dnia: 20.06.2017
Podpisał: Justyna Gębska
Dokument z dnia: 28.05.2010
Dokument oglądany razy: 6 133