RSS
A A A
SmodBIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Zarządzanie

Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora. Pod nieobecność dyrektora zastępuje go zastępca Dyrektora.

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor za pomocą rady kierowniczej składającej się z zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów.

Dyrektor realizuje funkcję zarządzania wewnętrznego w drodze:

  • Zarządzeń
  • Decyzji
  • Poleceń służbowych ustnych i na piśmie


Opublikował: Justyna Gębska
Publikacja dnia: 28.05.2010
Podpisał: Justyna Gębska
Dokument z dnia: 28.05.2010
Dokument oglądany razy: 6 610